UP SOCIUS

Academic Organization, clustered under Social Sciences, established in 1996.

Ang UP SOCIUS ay isang akademikong organisasyon na napapasailalim sa Departamento ng Agham Panlipunan. Ang UP SOCIUS ay isang non-partisan, non-profit, eksklusibong organisasyon na may kakayahang mamahala sa kanyang sarili at matamang sumusunod sa mga makatarungang alituntunin ng komunidad na kanyang kinapapalooba.

Visit website at www.facebook.com

Like UP SOCIUS?

Activities

 • Pound for Pound XXII
  April 27, 2017 (6:00 PM - 10:00 AM)
  Community Service - Concert
 • Iconoclasm
  September 11, 2013 (3:00 PM - 6:00 PM)
  Academic Development - Symposia
 • PalaCASan
  July 15-20, 2013 (8:00 AM - 5:00 PM)
  Sports and Recreation - Sportsfest
 • BuCASan
  July 13, 2013 (9:00 AM - 10:00 PM)
  Sports and Recreation - Sportsfest
 • Symposium 2012
  September 12, 2012 (7:00 PM - 10:00 PM)
  Academic - Symposia

Membership

As of Midyear Term 2017, this student organization has 21 members. Since UP SOCIUS is a college-based student organization, only non-freshman students from CAS may apply to join the organization.

Like other fraternities in the university, there is a process for membership to UP SOCIUS. All recognized student organizations have pledged their compliance to the Republic Act 8049 or the Anti-Hazing Law.

Convergence Area (aka Tambayan)

Beside Humanities Building

Temporarily Recognized

The UP SOCIUS or simply UP SOCIUS, a student organization in the College of Arts and Sciences with org record ID 152, is temporarily recognized as of Midyear Term 2017.

Contact UP SOCIUS (Disabled)

To contact this organization, you can leave a message below.

Mailing Address

JAICA ALLIA S. REYES
President of UP SOCIUS
Box# 152, Room 8, 2/F SU Building, UPLB, College, Laguna, 4031

Advisers

Miss MARY DIANE DURAN
Junior Adviser of UP SOCIUS
Mister DAN PAOLO YEMA
Junior Adviser of UP SOCIUS