UP SOCIUS

Academic Organization, clustered under Social Sciences, established in 1996.

Ang UP SOCIUS ay isang akademikong organisasyon na napapasailalim sa Departamento ng Agham Panlipunan. Ang UP SOCIUS ay isang non-partisan, non-profit, eksklusibong organisasyon na may kakayahang mamahala sa kanyang sarili at matamang sumusunod sa mga makatarungang alituntunin ng komunidad na kanyang kinapapalooba.

Visit website at https://www.facebook.com/UP.Socius/

Like UP SOCIUS?
Activities
Membership
As of First Semester, AY 2019-2020, this student organization has 22 members. Since UP SOCIUS is a college-based student organization, only non-freshman students from CAS may apply to join the organization.

Like other organizations in the university, there is a process for membership to UP SOCIUS. All recognized student organizations have pledged their compliance to the Republic Act 8049 or the Anti-Hazing Law.
Convergence Area (aka Tambayan)
Beside Humanities Building
Temporarily Recognized
The UP SOCIUS or simply UP SOCIUS, a student organization in the College of Arts and Sciences with org record ID 152, is temporarily recognized as of Second Semester, AY 2020-2021.