UP SOCIUS

Academic Organization, clustered under Social Sciences, established in 1996.

Ang UP SOCIUS ay isang akademikong organisasyon na napapasailalim sa Departamento ng Agham Panlipunan. Ang UP SOCIUS ay isang non-partisan, non-profit, eksklusibong organisasyon na may kakayahang mamahala sa kanyang sarili at matamang sumusunod sa mga makatarungang alituntunin ng komunidad na kanyang kinapapalooba.

Visit website at https://www.facebook.com/UP.Socius/

Like UP SOCIUS?
Activities

Outreach at The Autism Resource Center
September 15, 2017 (9:00 AM - 12:00 PM)
Community Service - Community Service

Open Tambayan
September 14, 2017 (4:00 PM - 6:00 AM)
Celebration - Open Tambayan

[In]Correctness of Political Correctness
September 11, 2017 (1:00 PM - 4:00 AM)
Academic Development - Symposia

Pound for Pound XXII
April 27, 2017 (6:00 PM - 10:00 AM)
Community Service - Concert

Iconoclasm
September 11, 2013 (3:00 PM - 6:00 PM)
Academic Development - Symposia

Membership
As of Midyear Term 2017, this student organization has 24 members. Since UP SOCIUS is a college-based student organization, only non-freshman students from CAS may apply to join the organization.

Like other organizations in the university, there is a process for membership to UP SOCIUS. All recognized student organizations have pledged their compliance to the Republic Act 8049 or the Anti-Hazing Law.
Convergence Area (aka Tambayan)
Beside Humanities Building
Temporarily Recognized
The UP SOCIUS or simply UP SOCIUS, a student organization in the College of Arts and Sciences with org record ID 152, is temporarily recognized as of Midyear Term 2018.