UP KUSTURA LOS BANOS

Varsitarian Organization, established in 2014.

Ang UP Kustura Los Baños ay binubuo ng mga mag-aaral ng Unibersidad ng Pilipinas Los Baños na naninirahan sa Lungsod ng Marikina na pinagbubuklod ng iisang kalikasan, nabubuhay sa kinagisnang kamalayan, at patuloy na nagpapayabong sa ipinagmamalaking kultura ng Marikina.

Like UP KUSTURA LB?
Activities
Membership
As of Midyear Term 2017, this student organization has 20 members. Non-freshman students may apply to join the student organization.

Like other organizations in the university, there is a process for membership to UP KUSTURA LB. All recognized student organizations have pledged their compliance to the Republic Act 8049 or the Anti-Hazing Law.
Convergence Area (aka Tambayan)
none
Temporarily Recognized
The UP KUSTURA LOS BANOS or simply UP KUSTURA LB, a student organization in the University of the Philippines Los Baños with org record ID 281, is temporarily recognized as of First Semester, AY 2019-2020.